அதானி sekarreporter1: தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட், சீல் வைத்த கவரில் மத்திய அரசு அளித்த பரிந்துரையை நாங்கள் ஏற்று கொள்ள மாட்டோம் நாங்களே குழு அமைப்போம் [2/18, 08:20] sekarreporter1: அதானி’ விவகாரத்தில், பங்குச்சந்தை நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அமைக்கப்படும் குழுவில் இடம்பெறும…

[2/18, 08:20] sekarreporter1: தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட், சீல் வைத்த கவரில் மத்திய அரசு அளித்த பரிந்துரையை நாங்கள் ஏற்று கொள்ள மாட்டோம்

[2/18, 08:20] sekarreporter1: அதானி’ விவகாரத்தில், பங்குச்சந்தை நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அமைக்கப்படும் குழுவில் இடம்பெறும…

You may also like...