இறுதி செமஸ்டர் தேர்வுகளை செப்டம்பர் 30-ம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும். நாடு முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களுக்கு UGC உத்தரவு. @ugc_india @KPAnbalaganoffl

இறுதி செமஸ்டர் தேர்வுகளை செப்டம்பர் 30-ம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும்.

நாடு முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களுக்கு UGC உத்தரவு.

@ugc_india @KPAnbalaganoffl

You may also like...