காஞ்சிபுரம் – பாப்பான்சத்திரம் – 177.77 ஏக்கர் கோவில் நிலத்துக்கு பட்டா கோரிய வழக்கு! – தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு! –

[10/11, 07:57] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1315116749482725377?s=08
[10/11, 07:58] Sekarreporter 1: [10/11, 07:58] Sekarreporter 1: காஞ்சிபுரம் – பாப்பான்சத்திரம் – 177.77 ஏக்கர் கோவில் நிலத்துக்கு பட்டா கோரிய வழக்கு! – தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு! – https://www.nakkheeran.in/24-by-7-news/thamizhagam/kanchipuram-pappanchatram-17777-acres-temple-land-case-ordered-respond
[10/11, 07:58] Sekarreporter 1: மகள் திருமணத்துக்காக பி ஃஎப் நிதியிலிருந்து பணம் கோரிய அரசு போக்குவரத்துக்கழக நடத்துநர்! – 2 வாரங்களில் வழங்க உத்தரவு! – https://www.nakkheeran.in/24-by-7-news/thamizhagam/pf-daughters-marriage-state-transport-operator-who-demanded-money-fund

You may also like...