கீழமை நீதிமன்றங்களில் வீடியோ கான்ப்ரென்ஸ் மூலமாக மட்டுமே வழக்குகளை விசாரிக்கப்பட வேண்டும்.. தலைமை நீதிபதிக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் பி.எஸ்.அமல்ராஜ் கடிதம்..

You may also like...