சமூக வலைத்தளங்களில் பயணிக்கும் உடன்பிறப்புகள் உங்களுக்கு யாரேனும் மிரட்டல் வழக்கு தொடுத்தால் தாங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய dmk advts names

[2/27, 17:07] Sekarreporter 1: [2/27, 17:06] Sekarreporter 1: கழகம் முக்கிய அறிவிப்பு.

சமூக வலைத்தளங்களில்
பயணிக்கும் உடன்பிறப்புகள்
உங்களுக்கு யாரேனும் மிரட்டல்
வழக்கு தொடுத்தால் தாங்கள்
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய
தொலைபேசி எண்கள்.
மூத்த வழக்கறிஞர் #என்ஆர்_இளங்கோ
9840036053
வழக்கறிஞர். #குமரேசன்
9444017090
வழக்கறிஞர். #ஷாஜஹான்
9840200059
வழக்கறிஞர். #பாபுமுத்துமீறான்
9840078957
வழக்கறிஞர். #சரவணன்
9840052191
. ஆர்.சண்முகசுந்தரம்
தலைவர்
திமுக சட்டதுறை.
இரா.கிரிராஜன்
செயலாளர்
சட்டதுறை. #தலைமைகழகம்.
[2/27, 17:07] Sekarreporter 1: 🍁🍁🍁
[2/27, 17:07] Sekarreporter 1: வாழ்த்துக்கள்
[2/27, 17:07] Sekarreporter 1: 🍁🍁

You may also like...