சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மே 18 வரை மின் கட்டணம் செலுத்தாவிட்டாலும் இணைப்பை துண்டிக்க கூடாது – உயர்நீதிமன்றம்

[5/5, 12:05] Sekarreporter: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1257559312798380033?s=08
[5/5, 12:05] Sekarreporter: #Breaking || மே 18 வரை மின் கட்டணம் வசூலிக்க தடை

  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
  • மே 18 வரை மின் கட்டணம் செலுத்தாவிட்டாலும் இணைப்பை துண்டிக்க கூடாது – உயர்நீதிமன்றம்

HighCourt | #Lockdown https://t.co/yovw2wrXgw

You may also like...