சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் ஆஜராக 48 புதிய அரசு வக்கீல்களை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது [1/6, 17:34] Sekarreporter: 🍁

: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் ஆஜராக 48 புதிய அரசு வக்கீல்களை நியமனம் செய்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது
[1/6, 17:34] Sekarreporter: 🍁

You may also like...