தமிழகத்தில் நடப்பு கல்வி ஆண்டில் இருந்து இளங்கலை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு வழங் குவதை விரைவு படுத்த கோரிய வழக்கு.

[10/29, 18:22] Sekarreporter 1: [10/29, 18:20] Sekarreporter 1: https://youtu.be/GJaI8n39qmc
[10/29, 18:20] Sekarreporter 1: 🌹
[10/29, 18:20] Sekarreporter 1: Nkj
[10/29, 18:22] Sekarreporter 1: தமிழகத்தில் நடப்பு கல்வி ஆண்டில் இருந்து இளங்கலை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீடு வழங் குவதை விரைவு படுத்த கோரிய வழக்கு.
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு, விவகாரத்தில் நவ,2 ம் தேதி க்குள் நல்ல முடிவு எட்டப்படும் என நீதிமன்றம் நம்புகிறது / நீதிபதிகள் கருத்து
NEWS18

You may also like...