தர்ம காரியத்துக்காக வழங்கப்பட்ட இடத்தை விற்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு தடை16 ஆண்டுகால சட்ட போராட்டத்தில் ஸ்ரீரங்கம் கோவில் நிர்வாகம் வெற்றி… https://t.co/ArajuQfqKM #Srirangamtemple #SC

தர்ம காரியத்துக்காக வழங்கப்பட்ட இடத்தை விற்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு தடை16 ஆண்டுகால சட்ட போராட்டத்தில் ஸ்ரீரங்கம் கோவில் நிர்வாகம் வெற்றி…

https://t.co/ArajuQfqKM

Srirangamtemple #SC

You may also like...