திருப்போரூர் கந்தசாமி கோவில் மற்றும் ஆளவந்தான் கோவில்களுக்கு சொந்தமான 60 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை யாருக்கும் பத்திரப்பதிவு செய்யக்கூடாது என திருப்போரூர் சார் பதிவாளருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. Polimer news video

[9/5, 17:18] Sekarreporter 1: [9/5, 17:17] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1302211726780149760?s=08
[9/5, 17:17] Sekarreporter 1: திருப்போரூர் கந்தசாமி கோவில் மற்றும் ஆளவந்தான் கோவில்களுக்கு சொந்தமான 60 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை யாருக்கும் பத்திரப்பதிவு செய்யக்கூடாது என திருப்போரூர் சார் பதிவாளருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
[9/5, 17:17] Sekarreporter 1: Judge Mmsj bench for petner advt jeganathan
[9/5, 17:19] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1302212111087493120?s=08

You may also like...