நாடு முழுவதும் உள்ள நித்தியானந்தாவுக்கு சொந்தமான அசையும், அசையா சொத்துக்களின் பட்டியலை 2 வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய சிஐடி போலீசாருக்கு ராம்நகர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள நித்தியானந்தாவுக்கு சொந்தமான அசையும், அசையா சொத்துக்களின் பட்டியலை 2 வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய சிஐடி போலீசாருக்கு ராம்நகர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

You may also like...