நாளை (25-04-2020) காலை 10:30 மணிக்கு மாண்பமை மாவட்ட நீதிபதி அவர்கள் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர்களுடன் பேச இருக்கிறார்கள். அதில் வரும தலைவர் கே.வி.மனோகரன் லாயர்ஸ் அசோசியேசன், திருவண்ணாமலை. https://t.co/RPrcJMeoZT

நாளை (25-04-2020) காலை 10:30 மணிக்கு மாண்பமை மாவட்ட நீதிபதி அவர்கள் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர்களுடன் பேச இருக்கிறார்கள். அதில் வரும
தலைவர்
கே.வி.மனோகரன்
லாயர்ஸ் அசோசியேசன், திருவண்ணாமலை. https://t.co/RPrcJMeoZT

You may also like...