*பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு* பேராசிரியர் டாக்டர் ச.ராஜநாயகம் அவர்கள் வழங்கும் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் சர்வே முடிவுகள்… நாள்:24-02-2023 (வெள்ளிக்கிழமை) நேரம்:மாலை 4 மணி இடம்:சென்னை பத்திரிக்கையாளர் மன்றம் சிறுமலர் ஜெகன் துணை இயக்குனர் மக்கள் ஆய்வு

*பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு*
பேராசிரியர் டாக்டர் ச.ராஜநாயகம் அவர்கள் வழங்கும் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் சர்வே முடிவுகள்…

நாள்:24-02-2023 (வெள்ளிக்கிழமை)
நேரம்:மாலை 4 மணி
இடம்:சென்னை பத்திரிக்கையாளர் மன்றம்

சிறுமலர் ஜெகன்
துணை இயக்குனர்
மக்கள் ஆய்வு

You may also like...