புதிய மின் இணைப்பு பெற கட்டிட பணிகள் முடிப்பு சான்றிதழ் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை திரும்பப் பெற்று, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் பிறப்பித்த ஆணைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.

[10/22, 13:49] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1319191594143150080?s=08
[10/22, 13:49] Sekarreporter 1: புதிய மின் இணைப்பு பெற கட்டிட பணிகள் முடிப்பு சான்றிதழ் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை திரும்பப் பெற்று, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் பிறப்பித்த ஆணைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.
[10/22, 13:49] Sekarreporter 1: Judges vpj and grsj

You may also like...