மின்கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் வழங்குவது குறித்து முடிவு எடுக்கவில்லை – ஐகோர்ட்டில், அரசு தகவல் மின்கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் வழங்குவது குறித்து முடிவு எடுக்கவில்லை – ஐகோர்ட்டில், அரசு தகவல்

You may also like...