லக்னோ நீதிமன்றத்தில் குண்டு வெடித்து பல வக்கீல்கள் காயம் உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்னோ நீதிமன்றத்தில் குண்டு வெடித்து பல வக்கீல்கள் காயம் அடைந்தனர். https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/02/13133456/Blast-at-Lucknow-court-several-lawyers-injured.vpf [2/13, 19:13] Sekarreporter: 👎

[2/13, 19:13] Sekarreporter: You have been shared with an article from DailyThanthi Application

லக்னோ நீதிமன்றத்தில் குண்டு வெடித்து பல வக்கீல்கள் காயம்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் லக்னோ நீதிமன்றத்தில் குண்டு வெடித்து பல வக்கீல்கள் காயம் அடைந்தனர்.

https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/02/13133456/Blast-at-Lucknow-court-several-lawyers-injured.vpf
[2/13, 19:13] Sekarreporter: 👎

You may also like...