வன்முறைகள் நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும்” -உச்சநீதிமன்றம் வன்முறைகள் நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/01/09131056/SC-refuses-to-accord-urgent-hearing-on-plea-seeking.vpf

You have been shared with an article from DailyThanthi Application
“வன்முறைகள் நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும்” -உச்சநீதிமன்றம்
வன்முறைகள் நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுமே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
https://dailythanthi.com/News/TopNews/2020/01/09131056/SC-refuses-to-accord-urgent-hearing-on-plea-seeking.vpf

You may also like...