வேதா நிலையத்தை தமிழக அரசு கையகப்படுத்தியதை எதிர்த்து தீபா, தீபக் தொடர்ந்த வழக்குகளை தனி நீதிபதி தான் விசாரிக்க வேண்டும் என இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

[9/18, 16:51] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1306916083148886016?s=08
[9/18, 16:51] Sekarreporter 1: வேதா நிலையத்தை தமிழக அரசு கையகப்படுத்தியதை எதிர்த்து தீபா, தீபக் தொடர்ந்த வழக்குகளை தனி நீதிபதி தான் விசாரிக்க வேண்டும் என இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

You may also like...