[11/9, 11:51] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1325684923315859456?s=08 [11/9, 11:52] Sekarreporter 1: மனுஸ்மிருதி பற்றி பேசி நாட்டில் ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைக்க முயற்சிக்கும் சிதம்பரம் தொகுதி எம்பி, திருமாவளவனை தகுதி நீக்கம் செய்ய கோரிய வழக்கு வாபஸ் court ask to file fresh detailed petition

[11/9, 11:51] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1325684923315859456?s=08
[11/9, 11:52] Sekarreporter 1: மனுஸ்மிருதி பற்றி பேசி நாட்டில் ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைக்க முயற்சிக்கும் சிதம்பரம் தொகுதி எம்பி, திருமாவளவனை தகுதி நீக்கம் செய்ய கோரிய வழக்கு வாபஸ் court ask to file fresh detailed petition

You may also like...