[6/24, 16:57] Sekarreporter 1: https://twitter.com/ThanthiTV/status/1275750844139331585?s=08 [6/24, 16:57] Sekarreporter 1: #Breaking : “பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு செமஸ்டர் தேர்வுகளை ரத்து செய்யலாம்” * யுஜிசியின் நிபுணர்குழு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை (1/2) #SemesterExam https://t.co/i8hgL8eLHp [6/24, 16:58] Sekarreporter 1: * “முந்தைய தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்ச்சி குறித்து முடிவு எடுக்கலாம்” * “புதிய மாணவர்களுக்கான வகுப்புகளை அக்டோபர் மாதத்திற்கு முன்பாக தொடங்க வேண்டாம்” (2/2) #SemesterExam https://t.co/zhWfHm0SWJ

https://t.co/zhWfHm0SWJ

[6/24, 16:57] Sekarreporter 1: https://twitter.com/ThanthiTV/status/1275750844139331585?s=08
[6/24, 16:57] Sekarreporter 1: #Breaking : “பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு செமஸ்டர் தேர்வுகளை ரத்து செய்யலாம்”

  • யுஜிசியின் நிபுணர்குழு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை (1/2)

SemesterExam https://t.co/i8hgL8eLHp

[6/24, 16:58] Sekarreporter 1: * “முந்தைய தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தேர்ச்சி குறித்து முடிவு எடுக்கலாம்”

  • “புதிய மாணவர்களுக்கான வகுப்புகளை அக்டோபர் மாதத்திற்கு முன்பாக தொடங்க வேண்டாம்” (2/2)

SemesterExam https://t.co/zhWfHm0SWJ

You may also like...