[7/27, 15:43] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1287692451793133569?s=08 [7/27, 15:43] Sekarreporter 1: #Breaking || கிராம கோவில்களை சீரமைக்க பெரிய கோவில்களின் உபரி நிதியில் இருந்து ரூ.10 கோடி ஒதுக்கிய அரசாணைக்கு தடை கோரி வழக்கு * பெரிய கோவில்களில் இருந்து வரும் நிதியை தற்போதைக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் என அரசுக்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தல் #HighCourt | #TNGovt https://t.co/movtWyVCzV

[7/27, 15:43] Sekarreporter 1: https://twitter.com/sekarreporter1/status/1287692451793133569?s=08
[7/27, 15:43] Sekarreporter 1: #Breaking || கிராம கோவில்களை சீரமைக்க பெரிய கோவில்களின் உபரி நிதியில் இருந்து ரூ.10 கோடி ஒதுக்கிய அரசாணைக்கு தடை கோரி வழக்கு

* பெரிய கோவில்களில் இருந்து வரும் நிதியை தற்போதைக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் என அரசுக்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தல்
#HighCourt | #TNGovt https://t.co/movtWyVCzV

You may also like...